Tradiční večírek se koná od 18 hodin v hotelu SVRATKA. Těšíme se na Vaši účast!