Při hře na golfovém hřišti žádáme golfisty
o dodržení následujících pravidel:

  • vstup na hřiště a tréninkové plochy pouze v golfovém oblečení, v případě nevhodného oblečení nebudete na hřiště vpuštěni
  • zasypávejte vyseknuté drny na odpališti
  • vracejte vyseknuté drny v poli
  • opravujte místo po dopadu míčku na greenu
  • jsou zakázány cvičné odpaly na odpališti
  • je zakázána hra dvěma a více míčky
  • po odehrání upravte bunker do původního stavu
  • dodržujte rychlost hry
  • vždy se řiďte pokynů maršála, případně údržby hřiště

V případě hrubého porušení těchto pravidel můžete být vyzváni k opuštění hřiště bez náhrady.

 

Hrací doba je max. 4 hodiny 20 min na odehrání 18ti jamek.

Děkujeme, že tato pravidla respektujete.

Hezkou hru přeje GC SVRATKA 1932